SAFE TO WALK – KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty viimeksi 24.4.2019

YLEISTÄ

  • Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen (jäljempänä ”Ehdot”) hyväksymistä ja noudattamista. Näitä Ehtoja sovelletaan kaikkiin Jäseniin ja muihin, joilla on pääsy Palveluun tai jotka käyttävät sitä. Avaamalla Palvelun tai käyttämällä Palvelua, hyväksyt ja sitoudut noudattamaan näitä Ehtoja, vaikka et liittyisi Jäseneksi. Jos vastustat näitä Ehtoja tai niiden osaa, sinulla ei ole oikeutta avata tai käyttää Palvelua.
  • Palvelun käyttö edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Safetowalk kerää henkilötietoja oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti. Tietosuojakäytäntö on saatavilla Palvelun kautta ja osoitteesta safetowalk.com/privacypolicy. Luethan sen huolellisesti ennen Palveluun siirtymistä tai sen käyttöä.

PALVELU

  • Palvelu on sovellus, jonka kautta Jäsen voi ottaa yhteyttä Huoltajaansa/Huoltajiinsa lähettämällä
  • viestejä (esimerkiksi tekstiviestejä)
  • sijaintitietojaan
  • linkkejä
  • muuta sähköistä materiaalia (Palvelun kulloinkin sallimissa rajoissa) ja/tai
  • ottamiaan videoita yhdelle tai useammalle Huoltajalleen.
 • Huoltaja voi käyttää Safetowalkin käyttöliittymää esimerkiksi valvoakseen ja varmistaakseen, että Jäsen pääsee turvallisesti kotiinsa tai muuhun määränpäähän, tai hälyttääkseen apua, jos Huoltaja epäilee Jäsenen olevan vaarassa.
 • Safetowalk ei ota vastuuta Huoltajasta, Huoltajan toiminnasta tai toiminnan puutteesta yksittäisissä tilanteissa eikä Jäsenen suhteesta valitsemaansa yhteen tai useampaan Huoltajaan. Jäsenen on erittäin tärkeää huomata, että Huoltajan rooli perustuu pelkästään siihen, että Jäsen luottaa Huoltajan sopivan kyseiseen rooliin. Niinpä Huoltajan päätös hyväksyä Jäsenen pyyntö Huoltajana toimimisesta ei anna aihetta eikä muutoin johda oikeudelliseen vastuuseen tai korvausvelvollisuuteen, jonka vuoksi Huoltajan tulisi toimia tai olla toimimatta jollakin odotettavissa olevalla tavalla, ja mahdolliset kielteiset tai vahingolliset seuraukset, kustannukset tai kulut, jotka johtuvat Huoltajan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä kyseisessä roolissa, ovat yksinomaan Jäsenen vastuulla.

 

 • Palvelua saa käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin, ei minkäänlaisiin kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.
 • Epäselvyyden välttämiseksi todettakoon, että Safetowalk ei tarjoa minkäänlaisia turvallisuus- tai hätäpalveluita eikä avusta rikosoikeudellisissa menettelyissä. Safetowalk on vastuussa ainoastaan Palvelun tarjoamisesta näiden Ehtojen mukaisesti.
 • Pääsy Palveluun tai sen käyttö alle 13-vuotiaana edellyttää vanhempien tai edunvalvojan suostumusta.
 • Jäsenet käyttävät Palvelua omalla vastuullaan, eikä Safetowalkilla ole minkäänlaista vastuuta tai korvausvelvollisuutta Palvelun kautta toteutettavista toimista. Kaikki vaatimukset ja oikeudenkäyntimenettelyt on hoidettava pelkästään Jäsenen ja asianomaisen kolmannen osapuolen kesken. Jäsenellä on oikeus käyttää videotallenteita omassa oikeudenkäyntimenettelyssään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja sen sallimissa rajoissa.
 • Safetowalk pidättää oikeuden tehdä muutoksia Palveluun milloin tahansa. Safetowalkilla on aina oikeus, mutta ei koskaan velvollisuutta, tehdä Palveluun muutoksia, jotka (a) kohdistuvat Palvelun tuotantoympäristöön eivätkä vaikuta olennaisesti Palvelun sovittuun sisältöön tai palvelutasoihin, (b) ovat tarpeen tietoturvariskien tai muiden Palveluun kohdistuvien uhkien ehkäisemiseksi tai (c) johtuvat laista tai viranomaisen määräyksestä.
 • Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on, ilman minkäänlaista takuuta. Safetowalk ei anna minkäänlaista takuuta Palvelun saatavuudesta tai toiminnasta tiettynä ajankohtana. Safetowalk ei missään tapauksessa takaa, että Palvelussa ei ole virheitä tai että se toimii tai on saatavilla keskeytyksettä.

 

REKISTERÖITYMINEN JA JÄSENEN VELVOLLISUUDET

  • Jos haluat käyttää Palvelua, sinun tulee ensin rekisteröityä ja luoda tili, jolloin sinusta tulee Jäsen.
  • Tiliä luodessasi sinun on annettava tiedot, jotka ovat täsmällisiä, täydellisiä ja ajankohtaisia. Mikäli luovuttamasi tiedot eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, tämä katsotaan näiden Ehtojen rikkomiseksi, joka voi johtaa tilisi välittömään sulkemiseen Palvelussa ja/tai sinun ja Safetowalkin välisen sopimuksen purkamiseen. Et saa luoda useita tilejä etkä muille kuin itsellesi tarkoitettuja tilejä. Tilisi on tarkoitettu vain omaan käyttöösi, etkä saa antaa kenellekään muulle pääsyä omalle tilillesi.
  • Jäsenenä olet velvollinen pitämään salasanasi ja kirjautumistietosi salassa, ja olet yksin vastuussa kaikista toimista, jotka tehdään salasanasi tai tilisi kautta. Sitoudut olemaan luovuttamatta kolmansille osapuolille henkilökohtaista käyttäjätunnustasi, salasanaasi tai muita tietoja, joita käytetään Palveluun pääsemiseksi tai siinä tunnistautumiseksi. Sitoudut ilmoittamaan meille välittömästi mahdollisesta tietoturvarikkomuksesta tai salasanasi tai tilisi luvattomasta käytöstä.
  • Safetowalk pidättää oikeuden lakkauttaa tilin, jota se perustellusti epäilee käytettävän näiden Ehtojen vastaisesti.
  • Jäsenenä voit viestiä Huoltajasi/Huoltajiesi kanssa lähettämällä esimerkiksi tekstiviestejä, videoita, linkkejä ja muuta materiaalia.

PALVELUN KÄYTÖN RAJOITUKSET

  • Käyttäessäsi Palvelua sinun on toimittava vastuullisesti ja harkiten. Rajoittamatta edellä mainittua et saa
  • käyttää Palvelua kaupallisiin tai liiketoiminnallisiin tarkoituksiin;
  • käyttää Palvelua vakoillaksesi muita (esim. puolisoa, sukulaista tai työntekijää) tai valvoaksesi ja/tai rajoittaaksesi henkilön liikkumisvapautta tai oikeutta yksityisyyteen;
  • harjoittaa tai edistää laitonta toimintaa tai kannustaa siihen;
  • käyttää Palvelua pilailuun tai toisen henkilön ahdisteluun ja häirintään;
  • loukata henkilön tai yrityksen oikeuksia, jotka liittyvät esimerkiksi immateriaalioikeuksiin, yksityisyyteen tai julkisuuteen tai perustuvat sopimukseen;
  • käyttää Palvelua lähettääksesi, jakaaksesi, julkaistaksesi tai välittääksesi toisesta henkilöstä tai yrityksestä tietoa, esimerkiksi valokuvia ilman kuvattujen henkilöiden lupaa, henkilökohtaisia yhteystietoja, luotto-, pankki- tai puhelukortin numeroita tai tilinumeroita;
  • käyttää Palvelua lähettääksesi luvatonta kaupallista sähköpostiviestintää (”roskapostia”) tai jakaaksesi mainoksia, jotka eivät liity Palvelun kautta yleensä tarjottaviin tai siihen yhteydessä oleviin palveluihin;
  • ottaa talteen profiilitietoja tai profiileissa olevia yhteystietoja niiden julkaisemiseksi kolmansien osapuolten verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa tai niiden käyttämiseksi muuhun tarkoitukseen;
  • kerätä tai säilyttää muita henkilöitä koskevia tietoja tarkoitukseen, joka ei liity henkilökohtaiseen turvallisuuteen;
  • esiintyä toisena henkilönä, väärentää tietojasi tai muutoin esittää itseäsi väärässä valossa;
  • antaa vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; tai
  • kannattaa, kannustaa tai avustaa kolmatta osapuolta edellä mainituissa asioissa.
  • Edellä esitetty luettelo sisältää vain esimerkkejä kielletyistä toimista. Suojellakseen Käyttäjiä tällaisilta toimilta Safetowalk pidättää oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimiin esimerkiksi rajoittamalla niiden viestien määrää, joita Käyttäjä voi lähettää muille Käyttäjille Palvelun kautta, lakkauttamalla tilejä tai estämällä tietyn IP-osoitteen omistavia Käyttäjiä pääsemästä Palveluun tai käyttämästä sitä.

IMMATERIAALIOIKEUDET

  • Kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen tehtäviin muutoksiin kuuluvat yksinomaan Safetowalkille ja/tai sen lisenssinantajille.
  • Kun maksat täysimääräisesti kulloinkin soveltuvat palvelumaksut, Safetowalk myöntää sinulle sopimuksen voimassaoloajaksi rajallisen, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti. Sinulla ei ole mitään muita oikeuksia Palveluun tai siihen tehtäviin muutoksiin.
  • Myönnät Safetowalkille jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, kokonaan maksetun, siirrettävän ja alilisensoitavan oikeuden käyttää, siirtää ja muokata kaikkea Palveluun lisäämääsi sisältöä. Vastaat ja vakuutat, että sinulla on oikeus antaa Safetowalkille edellä mainittu lisenssi, ja sitoudut puolustamaan Safetowalkia kaikkia väitteitä vastaan, joiden mukaisesti sanottu sisältö loukkaisi kolmannen osapuolen oikeuksia.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUT JA SISÄLLÖT

  • Palvelu saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin, joita Safetowalk ei omista tai hallinnoi.
  • Safetowalk ei pysty vaikuttamaan kolmansien osapuolten verkkosivustojen tai palveluiden sisältöihin, tietosuojakäytäntöihin tai muihin käytäntöihin eikä ole vastuussa niistä. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Safetowalk ei ole millään tavalla vastuussa suoraan tai epäsuorasti mistään vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat tai joiden väitetään johtuvan kyseisten verkkosivustojen tai palveluiden kautta saatavilla olevien sisältöjen, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.

MAKSUT

  • Safetowalk veloittaa palvelumaksun kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelumaksu veloitetaan etukäteen. Kaikki palvelumaksut ilmoitetaan euroissa, ja ne sisältävät arvonlisäveron ja muut vastaavat maksut, jotka ovat viranomaisten määräämiä ja voimassa sopimuksen tekohetkellä.
  • Safetowalk varaa oikeuden korottaa Palveluun sovellettavia palvelumaksuja silloin, kun se on perusteltua ottaen huomioon Safetowalkin tuotantokustannusten ja -kulujen yleinen nousu tai kun kolmannen osapuolen palveluihin liittyvät kustannukset nousevat. Jos arvonlisävero tai viranomaisten määräämien vastaavien maksujen määrä tai niiden veloitusperusteet muuttuvat lainsäädännön tai verotusmenettelyjen muutosten vuoksi, palvelumaksuja tarkistetaan vastaavasti.
  • Safetowalk ei palauta Jäsenen maksamia palvelumaksuja.
  • Palvelumaksut eivät sisällä maksuja, joita sinun tai Huoltajasi televiestintäpalvelun tarjoaja saattaa periä. Siksi mahdolliset tekstiviesti- tai internet-kulut, joita Jäsenelle tai Huoltajalle/Huoltajille syntyy Palvelun käytöstä, tulevat maksettavaksi yksinomaan Jäsenelle ja/tai hänen Huoltajalleen/Huoltajilleen, joiden tulisi maksaa tällaiset maksut televiestintäpalvelun tarjoajan laskun mukaisesti.

IRTISANOMINEN

  • Safetowalk voi irtisanoa Jäsenen kanssa tekemänsä sopimuksen milloin tahansa neljäntoista (14) päivän irtisanomisajalla.
  • Safetowalk voi irtisanoa Jäsenen kanssa tekemänsä sopimuksen välittömin vaikutuksin ja/tai lakkauttaa tai sulkea tilin, jos tiliä on käytetty näiden Ehtojen vastaisella tavalla.
  • Voit irtisanoa Safetowalkin kanssa tekemäsi sopimuksen milloin tahansa. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostilla (support@safetowalk.com) tai kirjeellä (postiosoitteemme on osoitteessa safetowalk.com/contact).
   Irtisanomisen myötä oikeutesi käyttää Palvelua ja päästä Palveluun lakkaa välittömästi.

VASTUUNRAJOITUS

  • Safetowalkin näihin Ehtoihin perustuva kokonaisvastuu on yhteensä enintään [viisisataa (500)] euroa.
  • Safetowalk ei vastaa mistään epäsuorasta tai välillisestä vahingosta, kuten saamatta jääneestä voitosta tai tietojen menetyksestä, muuttumisesta, vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta tai muiden aiheuttamasta tai muille aiheutuneista vahingoista.
  • Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

EHTOJEN MUUTTAMINEN

  • Safetowalk pidättää oikeuden muokata tai vaihtaa näitä Ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Jos muutos on olennainen, Safetowalk pyrkii ilmoittamaan asiasta vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantuloa.
  • Palvelun käyttöä jatkamalla hyväksyt ja sitoudut noudattamaan uusia Ehtoja. Jos et hyväksy uusia Ehtoja, sinun on lopetettava Palvelun käyttäminen.

MUUT EHDOT

  • Vaikka osapuoli ei välittömästi ryhdy toimiin näiden Ehtojen rikkomisen johdosta, sen ei kuitenkaan katsota merkitsevän osapuolen luopumista kyseisestä oikeudestaan. Jos jokin näiden Ehtojen määräyksistä katsotaan tuomioistuimen toimesta pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, näiden Ehtojen muut määräykset säilyvät kuitenkin voimassa.
  • Kaikkien ehtojen, joiden luonteensa vuoksi tai muutoin kohtuudella tulisi säilyä voimassa, säilyvät voimassa Jäsenen ja Safetowalkin välisen sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta huolimatta.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

  • Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen kansainvälistä lainvalintaa koskevat säännöt, ja näihin Ehtoihin liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Suomessa yleisessä tuomioistuimessa.
  • Kuluttajana sinulla on oikeus saattaa mikä tahansa Safetowalkin kanssa tekemääsi sopimusta koskeva erimielisyys käsiteltäväksi kuluttajariitalautakunnalle (kuluttajariita.fi), jonka päätökset ovat kuitenkin luonteeltaan pelkkiä suosituksia. Kuluttajariitalautakunta saattaa jättää asian käsittelemättä, jos et ole ottanut yhteyttä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnalle.

 

MÄÄRITELMÄT

”Huoltaja” tarkoittaa Jäsenen valitsemaa ja luotettavana pitämää henkilöä, joka toimii roolissaan turvallisuuden valvojana ja joka on hyväksynyt Palvelun kautta Jäsenen pyynnön toimia Huoltajana.
”Immateriaalioikeudet” tarkoittaa kaikkia immateriaalioikeuksia ja muita oikeuksia, sisältäen patentit (sisältäen hyödyllisyysmallit), mallioikeudet (riippumatta niiden rekisteröintikelpoisuudesta), integroidun piirin suoja, tekijänoikeudet lähioikeuksineen, tavaramerkit, toiminimet ja kaikki muut immateriaalioikeudet ja lakisääteiset suojakeinot ja edellä mainittuihin liittyvät hakemukset sekä liike- ja ammattisalaisuudet.
”Jäsen” tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Palveluun luomalla tilin.
”Safetowalk” tarkoittaa Safetowalk Oy:tä (y-tunnus 2913027-1), joka on Suomen lakien mukaisesti perustettu yritys.
”Palvelu” tarkoittaa kaikkia Safetowalkin tarjoamia palveluita.
”Ehdot” tarkoittaa näitä Safetowalkin käyttöehtoja.
”Käyttäjä” tarkoittaa kaikkia Jäseniä ja Palvelun käyttäjiä.

 

Lataa ja kokeile ilmaiseksi