SAFE TO WALK – TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Päivitetty viimeksi 14.5.2019

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miksi ja miten Safetowalk kerää, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla on.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ja palveluihin. Näihin verkkosivustoihin ja palveluihin sovelletaan niiden omia tietosuojaselosteita. Safetowalk ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaselosteista eikä niiden tavasta käsitellä henkilötietoja omassa toiminnassaan. Tutustuthan tällaisten kolmansien osapuolten tietosuojaselosteisiin ja niiden mahdollisiin muutoksiin.

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Safetowalk(jäljempänä ”Safetowalk” ja ”me” eri taivutusmuodoissaan)on sovellettavan lainsäädännön mukainen rekisterinpitäjä. Safetowalk on velvollinen varmistamaan, että henkilötietojen käsittely on tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Safetowalk Oy (y-tunnus 2913027-1)

Metallimiehenkuja 10, 02150 Espoo

Yhteyshenkilö: Kim Lerche, kim@safetowalk.com

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
  • Palvelun tarjoaminen

Ensisijaisesti henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tekemäsi sopimus tai pyyntösi tehdä sopimus Palvelun käytöstä. Käsittelemme henkilötietoja tarjotaksemme pyytämääsi Palvelua ja kaikkia siihen liittyviä toimintoja. Henkilötietojasi tarvitaan esimerkiksi

 • tilisi hallinnoimiseen
 • palvelumaksujen veloittamiseen
 • Palvelun käyttämiseen ja siihen pääsemiseen sekä viestintään muiden Jäsenten ja Safetowalkin kanssa Palvelun kautta
 • mahdollisesti kiellettyjen tai laittomien toimien ehkäisemiseen, havaitsemiseen ja tutkimiseen sekä yleisesti sen valvomiseen, että Palvelua käytetään asianmukaisella tavalla sekä lain ja sovellettavien käyttöehtojen mukaisesti.

 

Jos sijaintitietojasi kerätään, henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit myös käyttää Palvelua ottamatta sijaintitietojen keräämistä käyttöön. Huomaathan kuitenkin, että silloin et voi jakaa sijaintiasi muille Jäsenille tai Palvelun käyttäjille.

 

 • Palvelun kehittäminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella, esimerkiksi kehitystarkoituksiin. Haluamme parantaa Palveluamme sekä tarjoamiamme toimintoja ja sisältöjä ja varmistaa, että Jäsenet pitävät Palvelusta ja pystyvät käyttämään sitä helposti. Käytämme näitä teknisiä tietoja analysoidaksemme Palvelun käyttöä ja tehdäksemme Palvelusta entistä toimivamman ja helppokäyttöisemmän sekä mukauttaaksemme sitä Jäsentemme tarpeisiin sopivaksi. Niinpä saatamme

 • lähettää uutisia ja tietoja esimerkiksi kertoaksemme Palvelun päivityksistä ja uusista toiminnoista
 • mitata ja parantaa Palveluamme ja sen käyttöä.

 

Jos haluat lisätietoja edellä mainitusta oikeutetusta edusta, ota yhteyttä tämän tietosuojakäytännön kohdassa 1 ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

 1. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Keräämme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle pyytämääsi Palvelua. Saatamme kerätä henkilötietojasi eri tavoilla, jotka on kuvattu alla.

 • Henkilötietoryhmät

Tarpeelliset henkilötiedot, jotka annat meille itse Palvelun kautta.Palvelu ja sen toiminnot edellyttävät tilin käyttöä. Kun rekisteröidyt Palveluun, kirjaudut sisään tai ulos (tai yrität tehdä niin), ryhdyt käyttämään Palvelua, otat toiseen Jäseneen yhteyttä Palvelun viestitoiminnon kautta tai olet yhteydessä meihin Palvelun kautta, saatamme kerätä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja voivat olla

 • tavanomaiset henkilötiedot, kuten nimesi
 • yhteystietosi
 • sijaintitietosi
 • yhteyshenkilöluettelosi
 • videotallenteet
 • maksutapahtumiin liittyvät tiedot, kuten luottokortin numero
 • Palvelun kautta käyty viestinvaihto.

 

Safetowalk kerää ja käsittelee automaattisesti seuraavia teknisiä tietoja Palvelun käytöstä:

 • IP-osoite, laitetunnus, laitetyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset
 • käyttäjän toiminta ja “klikatut” kohteet
 • Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot ja
 • sijainti/alkuperämaa.

 

Tekniset käyttötiedot saattavat olla henkilötietoja tai niistä saattaa tulla henkilötietoja, kun ne yhdistetään muihin tietoihin. Siltä osin kun tekniset käyttötiedot katsotaan henkilötiedoiksi, käsittelemme yhdistettyjä tietoja henkilötietoina.

Lisäksi saatamme kerätä henkilötietoja myös silloin, kun annat niitä meille vapaaehtoisesti esimerkiksi vastatessasi kyselyihin tai antaessasi palautetta meille. Tällainen henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, eikä Palvelun käyttö edellytä sitä.

 • Erityiset henkilötietoryhmät

Emme pyydä tai pyri keräämään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, kuten tietoja terveydestä, rodusta, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, filosofisista uskomuksista, seksuaalisista mieltymyksistä tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Suhtauduthan varovaisesti tällaisten tietojen jakamiseen itsestäsi (tai muista) Palvelun kautta.

Edellä mainitut henkilötiedot kerätään suoraan Jäseneltä Palveluun rekisteröitymisen tai sen käytön yhteydessä.

 1. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Saatamme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille

 • lainsäädännön vaatiessa, esimerkiksi haasteeseen tai toimivaltaisen viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi tai vastaavaan oikeudenkäyntiin liittyen
 • luotetuille palveluntarjoajillemme, jotka toimivat meidän lukuumme (esim. Amazon) ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja
 • jos olemme mukana sulautumisessa tai liiketoimintakaupassa
 • kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, sinun tai muiden osapuolten turvallisuuden suojaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaisten pyyntöihin vastaamiseksi.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käsitellään Euroopan talousalueella (ETA).

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin tilisi on käytössä ja sen käytöstä poistamisen jälkeen sovellettavien lakien, kuten kirjanpitolakien, mukaisesti. Poistamme tietosi, ellei niiden säilyttäminen ole tarpeen lainsäädännön tai jommankumman osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien vuoksi.

Voit halutessasi säilyttää videotallenteita Palvelussa pidempään. Tällainen käsittely edellyttää suostumustasi. Huomaathan, että voit myös ladata tallenteet omaan puhelimeesi tai laitteeseesi, milloin tahansa.

 1. LAPSET

Palvelun käyttö alle 13-vuotiaana edellyttää vanhempien suostumusta. Vanhemmat voivat milloin tahansa pyytää meitä lopettamaan lastensa henkilötietojen keräämisen tietyn tilin kautta ja vaatia meitä poistamaan ne henkilötiedot, jotka olemme jo keränneet kyseisen tilin kautta.

 1. TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

 

 • oikeus saada pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
 • oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, rajoittamista tai poistamista. Huomaathan kuitenkin, että tiettyjen tietojen säilyttäminen on ehdottoman tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä esitettyjen tarkoitusten ja mahdollisesti myös lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Siksi tällaisten tietojen poistaminen ei välttämättä onnistu sovellettavien lakien ja niissä määrättyjen pakollisten säilytysaikojen vuoksi.
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Safetowalkin oikeutettuun etuun, jos rekisteröity pystyy osoittamaan perustellut syyt tähän
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä markkinointitarkoituksiin ja kieltää suoramarkkinointi
 • oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa, jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen peruutusta toteutettujen käsittelytoimien laillisuuteen.
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

 

Edellä mainitut pyynnöt voi osoittaa tämän tietosuojakäytännön kohdassa 1 ilmoitetulle yhteyshenkilölle.

 

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle EU:n/ETA:n alueella.

 

 1. TIETOTURVA

Toteutamme kohtuullisia turvatoimia (niin fyysisiä, sähköisiä kuin hallinnollisiakin) suojataksemme henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöltä sekä luvattomalta pääsyltä ja luovuttamiselta. Myönnämme esimerkiksi pääsyn henkilötietoihinvain valtuutetuille työntekijöille ja alihankkijoille, jotka tarvitsevat henkilötietoja Palvelun tarjoamisessa, kehittämisessä tai parantamisessa.

Huomaathan, että vaikka pyrimme takaamaan käsittelemillemme ja ylläpitämillemme henkilötiedoillesikohtuulliset turvatoimet, mikään turvajärjestelmä ei voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia.

 1. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Pidätämme oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojakäytäntöä. Jos teemme tähän tietosuojakäytäntöön olennaisia muutoksia, ilmoitamme niistä Palvelun kautta tai muulla kohtuullisella tavalla, kuten sähköpostilla.

***

Lataa ja kokeile ilmaiseksi