Tuore turvallisuustutkimus Helsingista

Helsingissä toteutettu turvallisuustutkimus on julkaistu. Helsingissä koetun turvallisuuden kehitystä on seurattu vuodesta 2003 lähtien kolmen vuoden välein toteutetuilla turvallisuustutkimuksilla.

Turvallisuusindikaattoreista käytetyimpiä ovat mittarit liikkumisen turvallisuudesta omalla asuinalueella myöhään viikonloppuiltaisin sekä vastaava kysymys liikkumisesta kaupungin keskustassa.

Vuoden 2018 tutkimuksessa turvallisuuden tunnetta kysyttiin kymmenen tilanteen ja paikan osalta. Eniten vastaajia pelotti liikkua yksin kaupungin keskustassa viikonloppuiltaisin. Lähes joka neljäs eli 23 prosenttia vastaajista koki näin. Noin joka kymmenes koki turvattomuutta viikonloppuiltaisin omalla asuinalueellaan, sen lähipysäkeillä tai asemilla ja lähiostarilla.  Keskusta koetaan siis lähes kaksi kertaa turvattomammaksi kuin oma asuinalue.

Lisätietoja tutkimuksesta ja tarkempia tilastotietoa löytyy tästä.

Lataa ja kokeile ilmaiseksi